Lhůty pro provedení technických prohlídek vozidel

  1. osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg: nejpozději ve lhůtě 4 let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 2 let
  2. nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, cvičné silniční vozidlo autoškoly, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg: nejpozději ve lhůtě 1 roku po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách
  3. nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cmª nebo jehož nejvyšší kontrukční rychlost nepřevyšuje 50 km/h, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly: nejpozději ve lhůtě 6 let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 4 let
  4. dovezené silniční vozidlo, které bylo registrováno v zahraničí: před registrací silničního vozidla v České republice a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených stanovených výše, s výjimkou silničního vozidla uvedeného v odstavci a), které provozovatel přistaví po první technické prohlídce pravidelně ve lhůtách 2 let

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne provedení pravidelné technické prohlídky zapsané v technickém průkazu silničního motorového vozidla a pravidelného měření emisí zapsaného v Osvědčení o měření emisí nebo ode dne zákonem stanovené povinnosti přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a pravidelnému měření emisí.