Časté dotazy

Jak dlouho trvá technická kontrola?

Technická prohlídka osobního automobilu probíhá cca 30 minut plus 20 minut měření emisí. U opakovaných prohlídek a evidenčních kontrol je potřeba počítat s cca 15 minutami. Na technickou prohlídku je tedy vhodné se dostavit nejpozději 3 hodiny před koncem pracovní doby STK Mýto.

Co to je evidenční kontrola?

Evidenční kontrolu využívá osoba (žadatel), která chce vozidlo na sebe nechat přepsat. Evidenční kontrola má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu ORV část II. (velký technický průkaz)  a v ORV část I. ( malý technický průkaz). Protokol o evidenční kontrole nesmí být starší 30 dní od jeho vystavení.