Doklady předkládané před provedením technické kontroly

Pravidelná technická prohlídka

 1. technický průkaz vozidla
 2. osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 3. osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 4. protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

Opakovaná technická prohlídka

 1. technický průkaz vozidla
 2. osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 3. osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 4. protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 5. protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola

 1. technický průkaz vozidla
 2. osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

 1. v případě jednotlivě dovezeného vozidla
  • osvědčení o měření emisí, pokud je meření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 2. v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:
  • osvědčení o měření emisí, pokud je meření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny
 3. v případě přestavby vozidla
  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
  • osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
  • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

Technická prohlídka před registrací vozidla

 1. technický průkaz vozidla
 2. osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 3. protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

Technická prohlídka ADR – tuto službu nezajišťujeme

 1. technický průkaz vozidla
 2. osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 3. protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu)
 4. doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR- jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31.12.2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje.
 5. doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít)
 6. osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.

Technická prohlídka na žádost zákazníka

 1. pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

Stanice technické kontroly provedení technické prohlídky odmítne, jestliže žadatel nepředloží doklady k vozidlu uvedené výše, jestliže vozidlo je natolik znečištěné, že znečištění neumožňuje řádné provedení technické prohlídky, nebo z vozidla zjevně unikají provozní hmoty v takové míře, která by znečistila pracoviště nebo ohrozila bezpečnost práce
(§ 9 vyhl. 302/2001 ve znění vyhl. 9/2006 Sb.)

(Aktualizace 1.3.2008)